תקנות מס רכוש וקרן פיצויים שאושרו לפיצוי עסקים בעקבות מבצע "צוק איתן"

במטרה לפצות  עסקים מאזור הדרום שנפגעו בשל המצב הביטחוני במהלך מבצע צוק איתן, אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים ביום 3/8/14.

הפיצוי מיועד לבעלי עסקים הנמצאים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה

תביעות ניתן יהיה להגיש רק מתחילת חודש ספטמבר 2014.

נקבעו ארבעה מסלולי פיצוי חלופיים, כאשר המסלול האדום רלוונטי אך ורק לבעלי עסקים בטווח 0-7 ק"מ, והשלושה הנוספים רלוונטיים לכל העסקים בטווח של 0-40 ק"מ מהרצועה, ניתנו גם פתרונות ספציפיים עבור ענפים ייחודים.(מפעילי אולמות אירועים, מלונאים, חקלאים).

מסלול אדום–  יחול לגבי בעלי עסקים בתחום יישובי ספר (מושבים וקיבוצים בטווח של 40 ק"מ מרצועת עזה) ו/או בעלי עסקים שבטווח 0-7 ק"מ מגבול רצועת עזה. אלו יוכלו לבחור להגיש את תביעותיהם בשיטת חישוב הנזק הספציפי שנגרם להם. ולא דווקא לפי הנוסחאות הכלליות שבמסלולים הירוקים.

לפי הודעת מנהל רשות המסים, עסקים אלה, הנמצאים בטווח של עד 7 ק"מ, אשר יתבעו לפי התקנות העיקריות,(1973), לא יצטרכו לעמוד בתנאי של השבתת פעילות של 24 שעות בתעשייה, ושל שבוע ימים בענפי המסחר והשירותים.

לבחירת העסקים הנמצאים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, נקבעו שלושה מסלולים ירוקים:

מסלול שכר-  מעסיק יוכל להגיש בקשת תביעה לקבלת החזר בגין שכר ששולם לעובדים שלא הגיעו לעבודתם בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

 הפיצוי יינתן עבור עובד שנעדר ממקום עבודתו, מפני שהשגיח על ילדיו הקטנים,מתחת לגיל 14, עקב סגירת מוסדות חינוך בהתאם להנחיות פיקוד העורף או להנחיות ראש הרשות המקומית. הפיצוי יינתן רק לאחד מן ההורים ,בגין כל העובדים בטווח 0-7 ק"מ מהרצועה, שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני. הפיצוי יהיה בגובה 132.5% משכר הבסיס של העובד.  פיצוי זה יינתן גם בעבור אדם עם מוגבלות, שנמנע ממנו להגיע למקום העבודה ולשהות בו, משום שאינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף.

מסלול מחזורים–  בעל העסק יוכל להגיש תביעה לקבלת החזר, בגין ירידה במחזור העסקי, בשל המצב הביטחוני, בהתאם לדיווח השוטף של העוסק למע"מ .  ההשוואה  תהיה בין המחזור העסקי  לעומת תקופה מקבילה בשנה שעברה.

 סך הפיצויים במסלול זה לא יעלה על 3 מיליון ₪. עם זאת, במידה שתימשך הלחימה לאחר ה- 15.8.2014, תעלה תקרת הפיצוי ל- 4 מיליון ₪.

מסלול הוצאות–  בעלי עסקים יוכלו להגיש בקשת תביעה לקבלת פיצוי בגין הנזק התפעולי שנגרם לעסקם בתקופה הרלוונטית, בשל המצב הביטחוני בדרום.

סך הפיצויים במסלול זה לא יעלה על 3 מיליון ₪. עם זאת, במידה שתימשך הלחימה לאחר ה- 15.8.2014, תעלה תקרת הפיצוי ל- 4 מיליון ₪.

בעלי עסקים חדשים, שהחלו את פעילותם עד 1.7.14, יוכלו לבחור בהגשת תביעה בין מסלול שכר לבין מסלול מחזורים המותאם להם.

התנאי להגשת תביעה בכל אחד מהמסלוליםתשלום משכורת לעובדים שנעדרו עקב המצב הביטחוני.

מקדמות דחופות - רשות המיסים הבטיחה כי תפעל באופן מידי למתן מקדמות בסך של עד 80% מגובה הפיצוי שניתן לאותו עוסק במבצע 'עמוד ענן', כחלק מסיוע בבעיה התזרימית שנוצרה לעסקים וזאת, עד להגשת התביעה ואישורה, אלא שמדובר בפיצוי בהיקף המכסה 6 ימים בלבד מתוך 30 הימים של מבצע צוק איתן עד עתה (20%) שלא יועיל הרבה לעוסקים. יתרת הפיצוי תשולם להם לא לפני חודש דצמבר 2014 או בתחילת שנת 2015.