קיבלתם מתנה לחג ? לא בטוח שהיא פטורה ממס

לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה להלן רענון נושא שווי מתנות לעובדים/ספקים/לקוחות

והתרת ההוצאה לבעל העסק/המעביד

נקדים ונאמר שלא כל נותן מתנה יכול לנכותה בשלמות מהכנסתו ולא כל מקבל שי פטור ממס עליו.

 

שי לחג הניתן לעובד על ידי מעסיקו, בכסף או בשווה כסף, מהווה הכנסת עבודה בידי העובד.

זהו רכיב שכר החייב במס ובביטוח לאומי , מאחר ומדובר בטובת הנאה לעובד הנחשבת לתוספת בשכרו.

כנ"ל במידה והמעסיק בוחר לתת כמתנה תלושי  קנייה  או מתנה שהיא חפץ ,יש לבצע שווי בתלוש השכר של העובד בגובה סכום עלות המתנה למעביד.

המעסיק יכול לבחור אם לגלם את הסכום ולספוג את המס או שלא לגלם ובמקרה זה המס יחול על העובד.

כנגד רישום ההכנסה בתלוש העובד תותר ההוצאה אצל המעביד.

 

כאשר מדובר במתנות הניתנות מהמעביד לעובדו לרגל אירוע משפחתי או אישי כגון: נישואין, הולדת ילדים וכו`, אין להוסיפן לשכר ואין לחייבן במס כל עוד שוויין בסכום של עד 210 ש"ח (נתוני 2014) למתנה הניתנת לא יותר מפעם בשנה.

כל סכום העולה על כך מתחייב במס כתוספת לשכר.

 המצב שונה כשמדובר במתנות ללקוחות /ספקים ואנשים הנמצאים בקשר עסקי/ מסחרי.

כאן אין הבחנה בין שי לחגים ובין מתנה לרגל אירוע משפחתי או אחר. סכום ההוצאה המותרת מוגבל בחישוב שנתי לכל אדם המקבל את המתנה.

סכום ההוצאה המותרת נקבע לסך של 210 ש"ח לאדם לשנה .

כאשר יש לציין במסמך את שם המקבל, את הקשר שלו לעסק ואת נסיבות מתן המתנה.

 
 

אז שיהיה לכולנו חג שמח ושתקבלו המון מתנות…