משיכת כספים מקופת גמל ללא תשלום מס- הזדמנות אחרונה !!

הזדמנות אחרונה!! נותר שבוע למשיכת קופות גמל בפטור מ-35% מס – בידקו אם אתם זכאים

משרד האוצר מאפשר עד סוף החודש (31 במארס) למשוך כסף מקופ"ג קטנות בפטור ממס.
ביום 31/12/15 – יום שלישי ,יפוג הפטור הזמני של משרד האוצר למשיכת הכספים .
מי שלא ימשוך עד אז את כספו ישלם החל מה-1 באפריל והלאה מס בגובה של 35%
לבדיקה אם ברשותכם קופת גמל שאינה פעילה כנסו לאתר שהשיק משרד האוצר בכתובת:

https://itur.mof.gov.il/locatelive/create

החיפוש מוגבל ל-5 חיפושים בלבד לכל מספר תעודת זהות.

מדובר בכספי תגמולים במעמד 'עמית שכיר' או 'עמית עצמאי', שהופקדו בקופת גמל לתגמולים לפני 31 בדצמבר 2007‏
מעבר לפטור הזמני ממס שכאמור נותר עוד שבוע לתפוגתו – מי שישאיר סכום כסף נמוך בקופת גמל עלול לשלם החל משנת 2016 דמי ניהול של 6 שקלים בחודש=72 שח לשנה .

התנאים למשיכת הכספים בסכום חד־פעמי פטור ממס:

לא הופקדו בחשבון כספים לאחר 1 בינואר 2012
לא בוצעה העברה אל הקופה או ממנה לאחר ה-1 בינואר 2013
היתרה הצבורה בגין כספי תגמולים שהופקדו לפני ינואר 2008 בכל חשבונות העמית לא היתה יותר מ-7,000 שקל נכון ל–1 בינואר 2013

יתרת הכספים בקופה נבחנת נכון ליום 31 בדצמבר 2013. אם ביום זה הסכום היה נמוך מ-7,000 שקל, אך במועד המשיכה הוא גבוה יותר – קיימת זכאות למשיכה כיוון שהמועד הקובע לבדיקת הזכאות הוא 31 בדצמבר 2012

כיצד מושכים את הכסף ?

פונים לקופת הגמל באמצעות מוקד שירות הלקוחות או אתר האינטרנט ומגישים "בקשה למשיכת כספים" בצירוף צילום תעודת זהות וחשבון בנק שאליו יועבר הכסף
לפי הוראות משרד האוצר על הקופה לשלם את הכסף בתוך 10 ימי עסקים .

אנו ממליצים לפעול מהר ובדרכים מתועדות כמו מייל או פקס ולא להסתמך על שיחת טלפון.