שנת 2014 בפתח! להלן חלק מהשינויים הצפויים מבחינת מיסוי ואיך זה ישפיע עליכם

לפני מספר שבועות הודיע שר האוצר יאיר לפיד,  כי יבטל את העלאת מס ההכנסה שתוכננה לתחילת ינואר2014.

גזרה זו אמנם נחסכה מאיתנו ,אך השינויים במדיניות המס בישראל, נוגעים לשלל תחומים המשפעים לנו על הכיס, וכאלו צפויים לנו בקרוב.

קיצוץ של שנתיים במתן נקודת זיכוי לסטודנטים

סטודנטים שסיימו את לימודיהם, יאלצו להסתפק בנקודת זיכוי נוספת לשנת מס אחת בלבד במקום נקודת זיכוי כמספר השנים בהם למדו. את נקודת הזיכוי ניתן לנצל בשנה שלאחר סיום הלימודים או בשנה שלאחריה לפי בחירה. גזירה זו תוקפה בשלב זה לשנים 2014 ו 2015 בלבד.

העלאת שיעור מס החברות

החל משנת 2014 יעלה מס החברות ל-26.5% במקום 25% כיום. שיעור המס החדש רלוונטי לחברות שלא עומדות בקריטריונים של חוק עידוד השקעות הון. לחברות אלו,  יתאפשר בתנאים מסוימים להפחית את גובה מס החברות באופן משמעותי. (החברות שיכולות ליהנות מההפחתה זו הם כעקרון חברות תעשייתיות, שמבצעות מכירות לחו"ל בשיעור העולה על 25% מהכנסותיהם השנתיות). לפיכך מומלץ לבדוק אפשרות להקדים הכנסות לשנת המס 2013 ולהנות משעור המס הנמוך יותר.

מוכרי דירה שניה – כבר לא מה שהיה

הפטור המלא שהיה עד כה (ממס שבח במכירת דירה שנייה אחת לארבע שנים), החל מהשנה הבאה, יהפוך לפטור חלקי בלבד. על החלק היחסי של תקופת ההחזקה בדירה בתקופה שעד 31.12.13 לא ישולם מס ועל החלק האחר (מינואר 2014) ישולם מס.

לדוגמא: דירה שנייה שנרכשה ב- 1.1.2012 למטרת השקעה ותימכר ב-1.1.2015 ברווח (שבח) של 200,000 ₪ – שני שליש מסך השבח יהיה פטור ושליש, קרי כ-66.6 אלף שקלים מהשבח יהיה חייב בשיעור מס של 25 אחוזים ואותו בעל דירה ייפרד ממס בסכום של כ-16.6 אלף שקלים.

ככל שתקופת ההחזקה בדירה תארך מעבר ל- 1.1.14 החלק היחסי של המס יגדל.

זכייה בהגרלות, הימורים ופעילות נושאת פרסים – תשאיר אתכם עם פחות כסף נטו

זכיתם בפרס? תאלצו להסתפק בפחות. משנת 2014 יעלה המס על זכייה בהגרלות ל-30% (במקום 25% עד כה). גם תקרת הפטור, כלומר הסכום המקסימלי בו ניתן לזכות ולא לשלם מס ירד ל-50,000 ש"ח במקום התקרה הקיימת היום שהיא בגובה של כ-60,000 ש"ח.