מבצע "צוק איתן"- פיצויים בגין נזקים

ביום ג' 8/7/14 החל מבצע "צוק איתן", בעקבותיו הכריז שר הביטחון על "מצב מיוחד בעורף"

להלן סקירה העוסקת בפיצויים בגין נזקי רכוש ואובדן הכנסות במצבים הנכללים בהגדרת "מצב מיוחד בעורף"  קיימת הפרדה בין נזק ישיר כתוצאה מפגיעה ישירה של מעשי איבה או פעולות מלחמה שונות לבין נזק עקיף  כלומר אובדן רווח או השתכרות כתוצאה מהיעדר יכולת לתפעל נכסים ועסקים בשל ה"מצב המיוחד בעורף ".

פיצויים בגין נזקים ישירים

נזקים למבנים – פיצוי זה ניתן לכל אדם בכל מקום בארץ, שאירע לו נזק ישיר לרכוש כתוצאה ישירה של מעשי איבה/פעולות מלחמה. לאחר האירוע יגיעו עובדי קרן הפיצויים (מס רכוש) ויערכו שמאות לקביעת הפיצוי הכספי שיינתן לניזוק למימון התיקונים והשבת המצב לקדמותו בסיוע בעלי מקצוע לפי בחירתו.

נזקים לחפצי הבית בדירות מגורים מפוצים לפי מחירון שקיים בידי אנשי קרן הפיצויים ובהתאם לגודל המשפחה המתגוררת בבית הניזוק. בשום מקרה אין פיצוי בגין אובדן כסף והמחאות, תכשיטים וחפצי אמנות שניזוקים באירוע.

נזקים לרכב – בעלי כלי רכב שנפגעו וניזוקו בפעולות איבה/מלחמה יפנו לעובדי מחלקת הפיצויים באזורם ויבקשו שמאי שיגיע להעריך את אומדן הנזק. לאחר קביעת אומדן הנזק יופנה הניזוק לתיקון הנזק בכל מוסך שיבחר לפי שיקול דעתו, ובתנאי ששמאי מטעם קרן הפיצויים (מס רכוש) יאשר התיקון לפני ביצועו.

נזקים לציוד עסקי – כיסוי לנזקים אלה הנם בהתאם לשווי השוק של הציוד (שווי מכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון, במצבו לפני הפגיעה). על בעל העסק להוכיח בעלותו על הציוד שנפגע.

נזקים למלאי עסקי – בעל העסק זכאי לשווי עלות המלאי שניזוק ללא מע"מ. יש להוכיח בעלות על המלאי.

נזקים לחפצים אישיים – אם נקלע אדם למעשה איבה בין ששהה ברכב ובין בעת שהיה ברחוב או במקום אחר מחוץ לביתו, וחפציו האישיים שהיו איתו נפגעו, עליו לפנות לאנשי קרן הפיצויים (מס רכוש), ולמסור פרטים ו\או שרידים של החפצים שנפגעו על מנת שניתן יהיה לבצע הערכה לנזק שנגרם.

פיצויים בגין נזקים עקיפים

חלים רק ביישובים המוגדרים כ"יישובי ספר" על פי התקנות (בתקנות כלולה רשימה סגורה של יישובי ספר. לעניין מבצע "צוק איתן" כל ישובי עוטף עזה והעיר שדרות נמצאים ברשימות הללו), ונכנסים לתוקף כאשר הנכס או העסק הינו במצב אי יכולת תפעול של 24 שעות לפחות בענפי התעשייה, ו-7 ימים לפחות בענפי השירותים והמסחר.

פיצוי נוסף שניתן לקבל הוא בגין שכר עבודה של העובדים עבור הימים בהם נמנעה הגעתם מן הטעמים המנויים בתקנות העיקריות. פיצוי זה ניתן מהיום הראשון.

תושבים ועסקים שנמצאים ביישובי ספר וסופגים נזק עקיף יכולים בחלוף תקופת ימים שנקבעו בתקנות – שכר עבודה לעובדים מהיום הראשון, נזק עקיף בתעשייה בחלוף 24 שעות השבתה, ונזק עקיף במסחר ושירותים בחלוף 7 ימים לפחות – לתבוע פיצוי על בסיס המצב החוקי הקיים עתה.

נזקים עקיפים בישובים שאינם ספר

במצב החוקי הקיים כיום אין זכאות לפיצויים בגין נזקים עקיפים לתושבי יישובים אלה ולמי שעסקם נמצא ביישובים אלה. ביישובים שאינם ספר,  תהיה זכאות לפיצויים בגין נזקים עקיפים רק אם המדינה תתקין "הוראת שעה" לכך, כדוגמת הנעשה בעבר במבצעי "עמוד ענן", "עופרת יצוקה" ומלחמת לבנון השנייה.בכל מקרה של  נזק עקיף, חובה על התובע פיצוי להוכיח את הקשר בין הנזק למצב המלחמתי, ולעמוד בכל ההנחיות הכתובות בתקנות.

המלצות

א. לתעד היעדרויות עובדים וסיבות ההיעדרות

ב. לתעד הקטנות או ביטולי אירועים והזמנות,  והנסיבות בגינן   הוקטנו או בוטלו

ג. לתעד קלקולים או השמדת סחורה כתוצאה מהמצב והאטת הפעילות הכלכלית

ד. לתעד כל אירוע חריג הקשור למצב וגרם לנזק כלכלי לעסק לפי שיקול דעתו של בעל העסק

לידיעתכם:

1. אין זכאות לפיצוי בגין כסף מזומן והמחאות שנפגעו באירוע.

2. אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת וחפצים אחרים שנמצאו בבית או בעסק ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים מרשות המיסים.

3. לברורים ופרטים נוספים ולדיווח על נזקים והגשת תביעות יש לפנות למשרדי מיסוי מקרקעין או למוקדי מס רכוש הסמוכים למקום קרות הנזק: