יתכן שמגיע לך כסף מהמדינה!

לקראת תום שנת המס 2014 אנו ממליצים לשכירים ועצמאים אשר עבדו בשנת 2013 ושהכנסתם החודשית הממוצעת גבוהה מ2070שח ונמוכה מ6766 שח או 6157 שח (תלוי במספר גורמים)
לבדוק את זכאותם לקבלת מענק עבודה ממס הכנסה.
בדיקת הזכאות הינה אישית ויש לפעול בהתאם להנחיות בקישור המצ"ב.
בהצלחה!