אושר סופית: חישוב מס נפרד לבני זוג שעובדים יחד

​לאחר שנים של מאבק אישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה, כך שמינואר 2014 יוכלו גם בני זוג העובדים בעסק משותף שבבעלותם, לערוך את חישוב המס על הכנסתם בשיטת חישוב המס הנפרד.

זהו בעצם תיקון איוולת בת שנים רבות, שבה כפו על בני זוג חישוב מס מאוחד ולמעשה הגדירו את עבודת האישה כטפילה לעבודת הבעל, גישה מיושנת, לא רלוונטית לעידן הנוכחי ולא שוויונית.

מדובר בשינוי היסטורי שייטיב עם הזוגות ויאפשר להם להמשיך לעבוד יחד מבלי שזכויותיהם יפגעו.

זאת בהתקיים התנאים הבאים : הצורך בעבודת בן/בת הזוג וגובה השכר הראוי, אשר יבטיחו כי רק בני זוג העובדים ביחד ,באמת יזכו לחישוב המס הנפרד.

חשוב לזכור כי על בני הזוג  יחול נטל ההוכחה לעניין התקיימות תנאים אלו.

הצעת החוק שאושרה סופית, תכליתה לאפשר חישוב מס נפרד, למנוע פתיחה מחודשת של שומות מלפני 2008 ולבטל קנסות, ריבית והצמדה לבני זוג נישומים, שהסתמכו על פסיקות של ערכאות שונות בבית המשפט ולא שילמו מס מאוחד, כפי שהיה נהוג עד לאישור החוק הנוכחי.

משנים את החוק הקיים המחייב חישוב מס מאוחד, אך לא ניתן לבטל את הרטרואקטיביות – בני הזוג ישלמו רק את הקרן, בלי ריבית, בלי הצמדה ובלי קנסות. תתאפשר פריסה על-פני חמש שנים

הצעת החוק תחול על הכנסה שהופקה מיום 1/1/2014 ואילך.

בעקבות אישור החוק הקיים, רשות המיסים תוכל גם לפתוח במבצע על חובות העבר.
נישומים / תיקים מלפני 2008 שלא נבדקו ולא נפתחו, לא ייפתחו.

 קנס הגרעון שאמור היה לחול באופן פרטני על בני זוג בוטל.